Gặp phải lính Dù Ukraine, cả Tiểu đoàn cờ đỏ Nga bất hạnh. Bạn thân Putin bị bắt, năn nỉ xin cứu bồ00:00:00 Đài Hiệu 00:00:22 Giới thiệu chương trình 00:00:38 Tiểu đoàn cờ đỏ Omsk-Novoburgsk từ thành phố Tomsk bất hạnh …

source

VietCatholicNews

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.