Đề xuất giải pháp nâng cao hiêu quả của quy trình xuất khẩu tại công ty TNHH XNK Rồng Đông DươngCông ty TNHH XNK Rồng Đông Dương với hoạt động xuất khẩu là hoạt động chính của công ty. Trong quá trình hoạt động của mình có những mặt được và những mặt còn tồn tại cần khắc phục. Song công ty đã thực sự cố gắng thực hiện các biện pháp để cố gắng nâng cao hiệu quả hoạt động, thể hiện sự cố gắng của 1 doanh nghiệp trong thời kì đổi mới, mở cửa nền kinh tế.
#CtyRongDongDuong

source

phạm lý Vlog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.