Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

cờ thời công nghệ

Đã gửi: Thứ 3 Tháng 5 08, 2018 11:00 am
gửi bởi Cờ Tướng Úp
làm cái cờ này cho Witurn thì sao nhỉ?


Re: cờ thời công nghệ

Đã gửi: Thứ 4 Tháng 5 09, 2018 8:21 am
gửi bởi thiên vương lão tử