Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

TTTT giải cờ úp mở rộng Kỳ Vương Hội Quán 2019

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 5 12, 2019 10:01 am
gửi bởi phancongma
TTTT ván 2 giữa hai kỳ thủ : Chí Hùng và Nguyễn Thanh Tùng 0-1


Re: TTTT giải cờ úp mở rộng Kỳ Vương Hội Quán 2019

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 5 12, 2019 10:36 am
gửi bởi phancongma
TTTT ván 3 giữa hai kỳ thủ : Nguyễn Hữu Trọng và Trềnh A Sáng 1-0


Re: TTTT giải cờ úp mở rộng Kỳ Vương Hội Quán 2019

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 5 12, 2019 11:14 am
gửi bởi phancongma
TTTT ván 4 giữa hai kỳ thủ : Võ Hoàng Vân và Lê Thành Trung 0-1


Re: TTTT giải cờ úp mở rộng Kỳ Vương Hội Quán 2019

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 5 12, 2019 1:32 pm
gửi bởi phancongma
TTTT ván 5 giữa hai kỳ thủ : Hoàng Diệu Linh và Lê Gia Cường 0-1


Re: TTTT giải cờ úp mở rộng Kỳ Vương Hội Quán 2019

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 5 12, 2019 2:14 pm
gửi bởi phancongma
TTTT ván 6 giữa hai kỳ thủ : Võ Quốc Thịnh và Lê Thành Trung 1-0


Re: TTTT giải cờ úp mở rộng Kỳ Vương Hội Quán 2019

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 5 12, 2019 2:29 pm
gửi bởi phancongma
TTTT ván 7 giữa hai kỳ thủ : Nguyễn Hữu Trọng và Trần Văn Duy 0-1