Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 3 10, 2019 2:13 pm
gửi bởi thiên vương lão tử
Cờ giải

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


bàn 1

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


MOD Lốc Xoáy

Hình ảnh


Hình ảnh

Re: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 3 10, 2019 2:54 pm
gửi bởi thiên vương lão tử
Giải cờ Úp King Coffee 229 Hà Huy Tập mở rộng lần 2 năm 2019

Ván 4

Bàn STT Tên CLB Điểm KQ Điểm Tên CLB STT
1 5 Lê Đức Dũng 3 0 - 1 3 Mã Văn Tài 7
2 3 Lê Thanh Thôi Xe Pháo Chốt 2 0 - 1 2 Nguyễn Kim Quý 9
3 11 Phạm Viết Duy Kỳ Hữu ĐN 2 0 - 1 2 Lý Hải Xe Pháo Chốt 6
4 1 Hồ Duy Hòa 1 0 - 1 2 Nguyễn Văn Thành 10
5 13 Vũ Quang Sơn 1 1 - 0 1 Lê Quang Trung 2
6 8 Nguyễn Khanh 1 0 - 1 1 Lê Vương Phúc 4
7 12 Trịnh Hồ Quang Vũ 0 0 - 1 0 Đinh Văn Ngọc 14

Chương trìnhSwiss-Manager được phát triển và bản quyền © của DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Trang chủ http://swiss-manager.at, Người dùng:Saigon chess, 06.01.2017

Re: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 3 10, 2019 2:54 pm
gửi bởi thiên vương lão tử
Giải cờ Úp King Coffee 229 Hà Huy Tập mở rộng lần 2 năm 2019

Xếp hạng sau ván 4

Hạng STT Tên LĐ CLB Điểm BH. V.Đen Vict Vict VĐK
1 7 Mã Văn Tài VIE 4 3 3 4 3 0
2 5 Lê Đức Dũng VIE 3 6 2 3 2 0
3 9 Nguyễn Kim Quý VIE 3 5 2 3 2 0
4 6 Lý Hải VIE Xe Pháo Chốt 3 4 2 3 1 0
10 Nguyễn Văn Thành VIE 3 4 2 3 1 0
6 11 Phạm Viết Duy VIE Kỳ Hữu ĐN 2 5 2 2 1 0
7 13 Vũ Quang Sơn VIE 2 5 2 2 0 0
8 3 Lê Thanh Thôi VIE Xe Pháo Chốt 2 4 2 2 1 0
9 4 Lê Vương Phúc VIE 2 3 2 2 1 0
10 1 Hồ Duy Hòa VIE 1 6 2 1 1 0
11 2 Lê Quang Trung VIE 1 4 2 1 0 0
12 14 Đinh Văn Ngọc VIE 1 3 2 1 1 0
13 8 Nguyễn Khanh VIE 1 3 1 1 1 0
14 12 Trịnh Hồ Quang Vũ VIE 0 3 2 0 0 0

Chương trìnhSwiss-Manager được phát triển và bản quyền © của DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Trang chủ http://swiss-manager.at, Người dùng:Saigon chess, 06.01.2017

Re: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019

Đã gửi: Chủ nhật Tháng 3 10, 2019 2:55 pm
gửi bởi thiên vương lão tử
Giải cờ Úp King Coffee 229 Hà Huy Tập mở rộng lần 2 năm 2019

Ván 5

Bàn STT Tên CLB Điểm KQ Điểm Tên CLB STT
1 7 Mã Văn Tài 4 3 Nguyễn Văn Thành 10
2 6 Lý Hải Xe Pháo Chốt 3 3 Lê Đức Dũng 5
3 9 Nguyễn Kim Quý 3 2 Phạm Viết Duy Kỳ Hữu ĐN 11
4 4 Lê Vương Phúc 2 2 Lê Thanh Thôi Xe Pháo Chốt 3
5 14 Đinh Văn Ngọc 1 2 Vũ Quang Sơn 13
6 2 Lê Quang Trung 1 1 Hồ Duy Hòa 1
7 12 Trịnh Hồ Quang Vũ 0 1 Nguyễn Khanh 8

Chương trìnhSwiss-Manager được phát triển và bản quyền © của DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at, Trang chủ http://swiss-manager.at, Người dùng:Saigon chess, 06.01.2017