Đã tìm thấy 650 kết quả

gửi bởi phancongma
Thứ 7 Tháng 11 03, 2018 11:02 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Kỳ Đài Đông Du lần 26
Trả lời: 4
Xem: 206

Re: Kỳ Đài Đông Du lần 26

TTTT ván 5 3-2 25339,0_thhcgxthm-9-1h5x1-c1h1c1c1h-9-9-H1C1H1T1C-1P5X1-9-CMCHGSXMS-8685030466654344262563646583304177708070171000101927604279674224273541423523244623444628594850416947706244232806230442430412721267554344476744455563454667641213638213128261403009066283642441432420303125248364895964762...
gửi bởi phancongma
Thứ 7 Tháng 11 03, 2018 10:35 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Kỳ Đài Đông Du lần 26
Trả lời: 4
Xem: 206

Re: Kỳ Đài Đông Du lần 26

TTTT ván 4 2-2 52307,0_thcpgcmcc-9-1s5m1-c1s1p1h1x-9-9-H1S1H1P1M-1C5C1-9-CHXPGCCTM-8685838479671219262503041711434429474447694720421110001066657082777372527363524465455041251423240919103214234423594824354555354647462344636242434847828339484142464544234858847462528384856674645868646555596082898482748...
gửi bởi phancongma
Thứ 7 Tháng 11 03, 2018 9:58 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Kỳ Đài Đông Du lần 26
Trả lời: 4
Xem: 206

Re: Kỳ Đài Đông Du lần 26

TTTT ván 3 2-1 30990,0_mpxcghhtx-9-1c5p1-t1c1c1s1s-9-9-T1M1X1P1S-1S5X1-9-HMCPGCTCC-0605232486856364464520426665706219270304052383841713434445354232353272321324847579675948304112162625322265626453627222242746042223011031466553642907444548474555394816264888808577878587698755658765758472700001254624444...
gửi bởi phancongma
Thứ 7 Tháng 11 03, 2018 9:34 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Kỳ Đài Đông Du lần 26
Trả lời: 4
Xem: 206

Re: Kỳ Đài Đông Du lần 26

TTTT ván 2 1-1 59057,0_hmcsgxxch-9-1t5p1-h1h1c1h1h-9-9-P1C1T1C1X-1S5X1-9-HCTHGCPMC-8685706285251022060520026665434425233041052522302324604229471216796772762515424319273042262576742422415259485041151041212221422110804445464543458983404180812133698774444959445487854555594955567771414071704041700056662...
gửi bởi phancongma
Thứ 7 Tháng 11 03, 2018 8:40 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Kỳ Đài Đông Du lần 26
Trả lời: 4
Xem: 206

Kỳ Đài Đông Du lần 26

TTTT ván 1 giữa hai kỳ thủ : Đài chủ Võ Minh Nhất và Người công đài Nguyễn Phước Vinh 0-1 84565,0_thxhgsxmp-9-1t5c1-c1h1h1h1c-9-9-M1C1C1X1H-1T5C1-9-CHPPGMHCT-0605030417100405262583846665706265632042464512182947504179670010090542327773727159488082482782802715848515238586898680856365858473636250635384...
gửi bởi phancongma
Chủ nhật Tháng 10 28, 2018 10:53 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Kỳ Đài Đông Du lần 25
Trả lời: 3
Xem: 272

Re: Kỳ Đài Đông Du lần 25

Ván 4 1-3 78233,0_xcshgmtch-9-1c5c1-h1x1p1m1s-9-9-C1T1S1X1M-1C5H1-9-HSHXGTPMH-868583846665706206052324262572756535434439484448594810224645504119271215250324276947272435156364486620420504242679672666153542534939405067486616041460420321534435340009344416464454504054344160343040413031414045366052482709...
gửi bởi phancongma
Chủ nhật Tháng 10 28, 2018 10:15 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Kỳ Đài Đông Du lần 25
Trả lời: 3
Xem: 272

Re: Kỳ Đài Đông Du lần 25

Ván 3 1-2 97139,0_xhcpgsctt-9-1c5m1-h1c1c1h1m-9-9-C1H1P1S1X-1M5C1-9-HCTCGCTPM-868570628565434465632324171000106303838429475041796772768984768403136042676241520605304139484101190720020706016147656165698765634847404166651232131080107774632374842326627252437275020359483233847426257577251574644334777324...
gửi bởi phancongma
Chủ nhật Tháng 10 28, 2018 9:39 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Kỳ Đài Đông Du lần 25
Trả lời: 3
Xem: 272

Re: Kỳ Đài Đông Du lần 25

Ván 2 1-1

gửi bởi phancongma
Chủ nhật Tháng 10 28, 2018 9:22 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Kỳ Đài Đông Du lần 25
Trả lời: 3
Xem: 272

Kỳ Đài Đông Du lần 25

TTTT ván 1 giữa hai kỳ thủ : Đài chủ Trềnh A Sáng và Người công đài Võ Minh Nhất 1-0 29768,0_hxphgptsh-9-1m5c1-x1c1h1c1h-9-9-H1C1H1H1C-1M5X1-9-HPCTGPSCH-868503041927046479672324594820422747102247434246294746484348604217132223130570627775625347465041694764547535636446455457473672784828786839486858262...
gửi bởi phancongma
Thứ 4 Tháng 10 24, 2018 7:48 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Thông tin về Giải mini tuyển chọn người công đài lần 6
Trả lời: 0
Xem: 350

Thông tin về Giải mini tuyển chọn người công đài lần 6

Thông tin về giải tuyển chọn người công đài lần 6 Danh sách tham gia gồm 30 kỳ thủ trong đó rất nhiều kỳ thủ đẳng cấp như : Đặc Cấp Đại Sư Trềnh A Sáng , “Tiểu Tướng” Nguyễn Hoàng Trung , Hoàng Diệu Linh , Nguyễn Hưng , Tăng Chí Xương , Võ Quốc Thịnh ….v.v … Vòng 1 có những ván đấu đáng chú ý : Nguy...

Quay về tìm kiếm nâng cao