Đã tìm thấy 679 kết quả

gửi bởi phancongma
Chủ nhật Tháng 10 13, 2019 6:40 pm
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Giải mini tuyển chọn Người công đài lần 7
Trả lời: 0
Xem: 190

Giải mini tuyển chọn Người công đài lần 7

TTTT ván 4 giữa hai kỳ thủ : Trương Văn Minh và Nguyễn Hoàng Trung 98079,0_hcsmgthcp-9-1c5t1-s1c1m1x1h-9-9-M1P1X1H1C-1M5H1-9-XTSCGCCPH-394803048685636479676466484766650605121559487276698743446760656046456064192710224746504129472324473670620908204208384123455530413645230527056467174767770527776745566...
gửi bởi phancongma
Chủ nhật Tháng 9 15, 2019 10:34 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Giải cờ úp mở rộng quán cafe Long Phát 2019
Trả lời: 0
Xem: 204

Giải cờ úp mở rộng quán cafe Long Phát 2019

TTTT ván 3 giữa hai kỳ thủ :
gửi bởi phancongma
Chủ nhật Tháng 9 15, 2019 10:34 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Giải cờ úp mở rộng quán cafe Long Phát 2019
Trả lời: 0
Xem: 182

Giải cờ úp mở rộng quán cafe Long Phát 2019

TTTT ván 3 giữa hai kỳ thủ :
gửi bởi phancongma
Chủ nhật Tháng 7 07, 2019 3:59 pm
Chuyên mục: Thông tin chung
Chủ đề: giải cờ tướng mở rộng CLB Lái Thiêu 2019
Trả lời: 8
Xem: 866

Re: giải cờ tướng mở rộng CLB Lái Thiêu 2019

TTTT ván 7 giữa hai kỳ thủ :Trần Anh Tuấn và Nguyễn Long Hải 1/2 [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init][DhtmlXQ_binit]8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383[/DhtmlXQ_binit][DhtmlXQ_movelist]26251222694710021927001027357062090810141737636408585041585360427958805053504150778772...
gửi bởi phancongma
Chủ nhật Tháng 7 07, 2019 3:15 pm
Chuyên mục: Thông tin chung
Chủ đề: giải cờ tướng mở rộng CLB Lái Thiêu 2019
Trả lời: 8
Xem: 866

Re: giải cờ tướng mở rộng CLB Lái Thiêu 2019

TTTT ván 6 giữa hai kỳ thủ: Nguyễn Long Hải và Đỗ Thế Chiến 0-1 [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init][DhtmlXQ_binit]8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383[/DhtmlXQ_binit][DhtmlXQ_movelist]192723247747102279677252898870628858807066653041171360424645707413637473091973631912636...
gửi bởi phancongma
Chủ nhật Tháng 7 07, 2019 1:57 pm
Chuyên mục: Thông tin chung
Chủ đề: giải cờ tướng mở rộng CLB Lái Thiêu 2019
Trả lời: 8
Xem: 866

Re: giải cờ tướng mở rộng CLB Lái Thiêu 2019

TTTT ván 5 giữa hai kỳ thủ : Nguyễn Long Hải và Nguyễn Thanh Khiết 1/2

gửi bởi phancongma
Chủ nhật Tháng 7 07, 2019 1:45 pm
Chuyên mục: Thông tin chung
Chủ đề: giải cờ tướng mở rộng CLB Lái Thiêu 2019
Trả lời: 8
Xem: 866

Re: giải cờ tướng mở rộng CLB Lái Thiêu 2019

TTTT ván 4 giữa hai kỳ thủ : Nguyễn Phúc Lợi và Nguyễn Long Hải 0-1 [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init][DhtmlXQ_binit]8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383[/DhtmlXQ_binit][DhtmlXQ_movelist]26251222774760421907100209190001060501317967504189797051797531341711222175556364475...
gửi bởi phancongma
Chủ nhật Tháng 7 07, 2019 11:20 am
Chuyên mục: Thông tin chung
Chủ đề: giải cờ tướng mở rộng CLB Lái Thiêu 2019
Trả lời: 8
Xem: 866

Re: giải cờ tướng mở rộng CLB Lái Thiêu 2019

TTTT ván 3 giữa hai kỳ thủ : Nguyễn Long Hải và Phạm Ngọc Vinh 0-1 [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init][DhtmlXQ_binit]8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383[/DhtmlXQ_binit][DhtmlXQ_movelist]192720421707708209197262774710318988807079673041883862614645121027467076385810125851...
gửi bởi phancongma
Chủ nhật Tháng 7 07, 2019 10:19 am
Chuyên mục: Thông tin chung
Chủ đề: giải cờ tướng mở rộng CLB Lái Thiêu 2019
Trả lời: 8
Xem: 866

Re: giải cờ tướng mở rộng CLB Lái Thiêu 2019

TTTT ván 2 giữa hai kỳ thủ :Phan Tri Châu và Huỳnh Huy Tân 1-0 [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init][DhtmlXQ_binit]8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383[/DhtmlXQ_binit][DhtmlXQ_movelist]7747102279677252897970621927204280814645813127463041797323244544594843447363628147443136...
gửi bởi phancongma
Chủ nhật Tháng 7 07, 2019 10:19 am
Chuyên mục: Thông tin chung
Chủ đề: giải cờ tướng mở rộng CLB Lái Thiêu 2019
Trả lời: 8
Xem: 866

Re: giải cờ tướng mở rộng CLB Lái Thiêu 2019

TTTT ván 2 giữa hai kỳ thủ :Phan Tri Châu và Huỳnh Huy Tân 1-0 [DhtmlXQ_init]500,350[/DhtmlXQ_init][DhtmlXQ_binit]8979695949392919097717866646260600102030405060708012720323436383[/DhtmlXQ_binit][DhtmlXQ_movelist]7747102279677252897970621927204280814645813127463041797323244544594843447363628147443136...

Quay về tìm kiếm nâng cao