Đã tìm thấy 1116 kết quả

gửi bởi thiên vương lão tử
Chủ nhật Tháng 3 10, 2019 2:55 pm
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019
Trả lời: 13
Xem: 388

Re: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019

Giải cờ Úp King Coffee 229 Hà Huy Tập mở rộng lần 2 năm 2019 Ván 5 Bàn STT Tên CLB Điểm KQ Điểm Tên CLB STT 1 7 Mã Văn Tài 4 3 Nguyễn Văn Thành 10 2 6 Lý Hải Xe Pháo Chốt 3 3 Lê Đức Dũng 5 3 9 Nguyễn Kim Quý 3 2 Phạm Viết Duy Kỳ Hữu ĐN 11 4 4 Lê Vương Phúc 2 2 Lê Thanh Thôi Xe Pháo Chốt 3 5 14 Đinh ...
gửi bởi thiên vương lão tử
Chủ nhật Tháng 3 10, 2019 2:54 pm
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019
Trả lời: 13
Xem: 388

Re: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019

Giải cờ Úp King Coffee 229 Hà Huy Tập mở rộng lần 2 năm 2019 Xếp hạng sau ván 4 Hạng STT Tên LĐ CLB Điểm BH. V.Đen Vict Vict VĐK 1 7 Mã Văn Tài VIE 4 3 3 4 3 0 2 5 Lê Đức Dũng VIE 3 6 2 3 2 0 3 9 Nguyễn Kim Quý VIE 3 5 2 3 2 0 4 6 Lý Hải VIE Xe Pháo Chốt 3 4 2 3 1 0 10 Nguyễn Văn Thành VIE 3 4 2 3 1...
gửi bởi thiên vương lão tử
Chủ nhật Tháng 3 10, 2019 2:54 pm
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019
Trả lời: 13
Xem: 388

Re: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019

Giải cờ Úp King Coffee 229 Hà Huy Tập mở rộng lần 2 năm 2019 Ván 4 Bàn STT Tên CLB Điểm KQ Điểm Tên CLB STT 1 5 Lê Đức Dũng 3 0 - 1 3 Mã Văn Tài 7 2 3 Lê Thanh Thôi Xe Pháo Chốt 2 0 - 1 2 Nguyễn Kim Quý 9 3 11 Phạm Viết Duy Kỳ Hữu ĐN 2 0 - 1 2 Lý Hải Xe Pháo Chốt 6 4 1 Hồ Duy Hòa 1 0 - 1 2 Nguyễn Vă...
gửi bởi thiên vương lão tử
Chủ nhật Tháng 3 10, 2019 2:13 pm
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019
Trả lời: 13
Xem: 388

Re: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019

Cờ giải https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53482277_1961028120676118_6157023446325788672_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQmAp6uI01lUtuXQkiTCsTZ6aIV7RAWuCZMBmrV8VQPR2ILSKEAPsboa0T-5rfnvJIk&_nc_ht=scontent.fdad1-1.fna&oh=ec520ea4b29f1ba04d341473c678f4ef&oe=5D1F8EEC https://scont...
gửi bởi thiên vương lão tử
Chủ nhật Tháng 3 10, 2019 11:37 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019
Trả lời: 13
Xem: 388

Re: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019

Giải cờ Úp King Coffee 229 Hà Huy Tập mở rộng lần 2 năm 2019 Ván 4 Bàn STT Tên CLB Điểm KQ Điểm Tên CLB STT 1 5 Lê Đức Dũng 3 3 Mã Văn Tài 7 2 3 Lê Thanh Thôi Xe Pháo Chốt 2 2 Nguyễn Kim Quý 9 3 11 Phạm Viết Duy Kỳ Hữu ĐN 2 2 Lý Hải Xe Pháo Chốt 6 4 1 Hồ Duy Hòa 1 2 Nguyễn Văn Thành 10 5 13 Vũ Quang...
gửi bởi thiên vương lão tử
Chủ nhật Tháng 3 10, 2019 11:34 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019
Trả lời: 13
Xem: 388

Re: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019

Giải cờ Úp King Coffee 229 Hà Huy Tập mở rộng lần 2 năm 2019 Xếp hạng sau ván 3 Hạng STT Tên LĐ CLB Điểm BH. V.Đen Vict Vict VĐK 1 5 Lê Đức Dũng VIE 3 2 2 3 2 0 2 7 Mã Văn Tài VIE 3 1 2 3 2 0 3 9 Nguyễn Kim Quý VIE 2 2 1 2 1 0 4 10 Nguyễn Văn Thành VIE 2 2 1 2 0 0 5 3 Lê Thanh Thôi VIE Xe Pháo Chốt ...
gửi bởi thiên vương lão tử
Chủ nhật Tháng 3 10, 2019 11:33 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019
Trả lời: 13
Xem: 388

Re: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019

Giải cờ Úp King Coffee 229 Hà Huy Tập mở rộng lần 2 năm 2019 Ván 3 Bàn STT Tên CLB Điểm KQ Điểm Tên CLB STT 1 9 Nguyễn Kim Quý 2 0 - 1 2 Lê Đức Dũng 5 2 7 Mã Văn Tài 2 1 - 0 2 Phạm Viết Duy Kỳ Hữu ĐN 11 3 6 Lý Hải Xe Pháo Chốt 1 1 - 0 1 Hồ Duy Hòa 1 4 8 Nguyễn Khanh 1 0 - 1 1 Lê Thanh Thôi Xe Pháo C...
gửi bởi thiên vương lão tử
Chủ nhật Tháng 3 10, 2019 10:45 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019
Trả lời: 13
Xem: 388

Re: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019

Giải cờ Úp King Coffee 229 Hà Huy Tập mở rộng lần 2 năm 2019 Ván 3 Bàn STT Tên CLB Điểm KQ Điểm Tên CLB STT 1 9 Nguyễn Kim Quý 2 - 2 Lê Đức Dũng 5 2 7 Mã Văn Tài 2 - 2 Phạm Viết Duy Kỳ Hữu ĐN 11 3 6 Lý Hải Xe Pháo Chốt 1 - 1 Hồ Duy Hòa 1 4 8 Nguyễn Khanh 1 - 1 Lê Thanh Thôi Xe Pháo Chốt 3 5 10 Nguyễ...
gửi bởi thiên vương lão tử
Chủ nhật Tháng 3 10, 2019 10:45 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019
Trả lời: 13
Xem: 388

Re: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019

Giải cờ Úp King Coffee 229 Hà Huy Tập mở rộng lần 2 năm 2019 Ván 2 Bàn STT Tên CLB Điểm KQ Điểm Tên CLB STT 1 1 Hồ Duy Hòa 1 0 - 1 1 Mã Văn Tài 7 2 5 Lê Đức Dũng 1 1 - 0 1 Nguyễn Văn Thành 10 3 9 Nguyễn Kim Quý 1 1 - 0 1 Lý Hải Xe Pháo Chốt 6 4 11 Phạm Viết Duy Kỳ Hữu ĐN 1 1 - 0 0 Lê Quang Trung 2 5...
gửi bởi thiên vương lão tử
Chủ nhật Tháng 3 10, 2019 9:54 am
Chuyên mục: Thông tin các giải đấu cờ úp
Chủ đề: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019
Trả lời: 13
Xem: 388

Re: Giải cờ ÚP KING COFFEE mở rộng lần 2; năm 2019

Ván 2 bắt đầu https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/53369447_1960842827361314_9019283158113189888_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQn4OGUnR7XvvVvVHgOAZ-jtmudSbfhXO_prUfX9wtj7obashzGrhc13ADYPfkt_DZah-z-3wFsf0vjgOVx8E2Sb&_nc_ht=scontent.fdad1-1.fna&oh=656fd8f0c842c0f045023cac4e1df828&am...

Quay về tìm kiếm nâng cao